Onze Privacy Verklaring

Bij het gebruik van ons platform verwerken wij jouw persoonsgegevens. Hier willen we je informeren over welke gegevens we kunnen verzamelen, hoe we ze verwerken, wat jouw rechten zijn, hoe lang we jouw gegevens bewaren en wie er toegang heeft tot jouw data.

Persoonlijke Gegevens

Wij verwerken persoonlijke gegevens die jij aan ons verstrekt in verband met onze dienstverlening. Dit kan zijn:

 1. Contactgegevens: Als je ons via het contactformulier op de website bereikt, verwerken wij de gegevens die je ons verstrekt, zoals je naam, e-mailadres en de inhoud van je bericht. We gebruiken deze informatie uitsluitend om je vraag te beantwoorden.
 2. Gebruiksgegevens: Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we gegevens over hoe je op onze website terechtkomt, welke delen van de website je bezoekt, de datum en duur van je bezoek, je geanonimiseerde IP-adres, informatie over het apparaat dat je gebruikt, enzovoort.
 3. Cookies: Door onze website te gebruiken, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Deze cookies dienen voor archiveringsdoeleinden en om de functionaliteit van onze website en diensten te verbeteren.

We verzamelen deze persoonsgegevens omdat je ze vrijwillig verstrekt, omdat ze nodig zijn voor onze dienstverlening, omdat derde partijen ze aan ons hebben verstrekt of omdat ze openbaar beschikbaar zijn geworden. We verzamelen ook persoonsgegevens wanneer je onze website bezoekt en het contactformulier invult.

Doelen van Gegevensverwerking

We verwerken persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

 1. Het faciliteren van toegang tot en gebruik van onze diensten.
 2. Het analyseren van het gebruik van onze website.
 3. Het waarborgen van de continuïteit en goede werking van onze producten en diensten.
 4. Het verbeteren van onze dienstverlening.
 5. Het verstrekken van informatie over relevante producten en diensten.
 6. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Grondslagen voor Gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen zoals uiteengezet in artikel 6 van de AVG:

 1. Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 2. Het uitvoeren van een overeenkomst.
 3. Uitdrukkelijke toestemming.
 4. Een gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden of zoals vereist door de wet- en regelgeving.

Delen van Persoonsgegevens

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. We delen jouw persoonsgegevens alleen met andere partijen als dit strikt noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Deze partijen mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van taken namens ons en in overeenstemming met onze doeleinden.

Verantwoordelijkheid voor Andere Webpagina’s

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen hoe deze derden met jouw persoonsgegevens omgaan, en we zijn niet verantwoordelijk voor hun verwerking van jouw gegevens.

Persoonsgegevens van Minderjarigen

We verwerken geen persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar, zoals vermeld in onze kennis. Als een ouder ontdekt dat hun kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, vragen we hen contact met ons op te nemen zodat we samen een oplossing kunnen vinden.

Jouw Rechten

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of jouw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen, verwijderen of beperken, neem dan contact met ons op. Je hebt ook rechten op grond van de AVG, zoals het intrekken van toestemming voor gegevensverwerking en het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bescherming van Persoonsgegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en melden eventuele datalekken aan de bevoegde autoriteiten en jou als dat nodig is.

Huidige Privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken, en wijzigingen worden hier gepubliceerd. Controleer regelmatig deze pagina voor updates.

Heb je Vragen?

Heb je vragen over ons privacybeleid? Neem gerust contact met ons op via het volgende e-mailadres: speelgoedvanditjaar@gmail.com

Algemene Voorwaarden 

Laatst bijgewerkt op [16-09-2023]

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) vormen een bindende overeenkomst tussen u (“Gebruiker” of “U”) en Speelgoedvanditjaar.nl (“Wij”, “Ons” of “Onze”), de eigenaar en exploitant van Speelgoedvanditjaar.nl (“Website”). Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met deze Voorwaarden.


2. Gebruik van de Website

2.1. Doel van de Website: De Website dient uitsluitend ter informatie en bevat doorverwijzingen naar producten en diensten van derden. 

2.2. Geen Verkoop of Transacties: Wij verkopen geen producten of diensten op de Website, en alle transacties en aankopen vinden plaats op de websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze transacties.

2.3. Inhoud van Derden: De inhoud van de Website kan links, advertenties, en informatie bevatten die door derden wordt verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid, relevantie of wettigheid van deze inhoud.


3. Aansprakelijkheid

3.1. Geen Garanties: Wij bieden geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van de doorverwezen producten of diensten van derden.

3.2. Aansprakelijkheid Beperking: In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade die voortvloeit uit uw gebruik van de Website of de doorverwezen producten of diensten van derden.


4. Privacy en Gegevensverwerking

Onze privacypraktijken zijn vastgelegd in ons Privacybeleid, dat op de Website beschikbaar is. Door gebruik te maken van de Website stemt u in met de gegevensverwerkingspraktijken zoals uiteengezet in ons Privacybeleid.


5. Wijzigingen in de Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op updates van deze Voorwaarden.


6. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nerderland zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.


7. Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via Speelgoedvanditjaar@gmail.com.


Door gebruik te maken van de Website erkent u dat u deze Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.